احیاء باتری های صنعتی به روش الکتروشیمیایی

احیاء باتری یعنی جوان سازی و بخشیدن عمر دوباره به باتری، که نتیجه آن ذخیره سرمایه مالی مصرف کنندگان است.

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری ادیب تکنولوژی احیاء باتری را با عنایت به پشتوانه دانش متخصصین خویش و بکارگیری فناوری مدرن مختص به خود به یک واقعیت و راه کار نوین در به کارگیری مجدد انواع باتری به اصطلاح معیوب به منظور افزایش طول ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ تا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اش تبدیل کرده  است.

در توجیه این فرآیند  بیان جمله ” باتری به مثابه یک موجود زنده است” به هیچ وجه دور از واقعیت نیست و در راستای این امر رعایت مراقبت های خاص باتری دور از انتظار نمی باشد.

بدیهی است هرگاه  ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ تعللی در اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ صورت پذیرد، به این معنی نیست ﮐﻪ ﻋﻤﺮ باتری ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ به تعبیری اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه بیمار ﺷﺪه و لازم است برای حصول سلامتی این موجود زنده (باتری) ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار گیرد. این مرحله سرآغاز به کارگیری ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺣﯿﺎء باتری است و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ این شیوه مدرن و البته تکنیکال باتری مجدداً به چرخه خدمت خود باز می گردد.

 

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری ادیب تنها دارنده امتیاز احیاء باتری‌های سربی اسیدی از نوع AGM با ولتاژ و آمپراژ گوناگون آماده ارائه خدمات زیر است: 

۱- احیاء کلیه باتری‌های سیلد لید اسید (AGM SEALD LEAD ACID) با کاربرد در دستگاه های یو پی اس و تجهیزات مرتبط با تولید انرژی برق ازخورشیدی.

۲- نگهداری باتریهای در حال کار و افزایش عمر کاری آنها به چندین برابر.

 

دستاورد ها و اهمیت بکارگیری این تکنولوژی

 • صرفه جویی کلان اقتصادی
 • افزایش سرعت تحویل باتری های احیاء شده نسبت به تولید آن
 • اشتغال زایی و کارآفرینی و صدور تکنولوژی
 • بومی سازی تکنولوژی احیاء باتری
 • جلوگیری از خروج ارز و کاهش وابستگی خارجی
 • کاهش هزینه های انبارداری و هزینه های مترتب بر برگزاری مناقصات خرید
 • رعایت آئین نامه ها و دستورالمل های حفظ محیط زیست محلی و جهانی باشد.

 

سوابق اجرای پروژه های مشابه و مشتریان : 

 • شرکت مخابرات ایران
 • شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
 • شرکت خدماتی ارتباطی رایتل
 • شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران