اینورتر (Inverter)

Pure Sine Wave Invertert 300 W ~ 3500 W

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید