Blazer 600 VA ~ 800 VA

ویژگی ها:

  • کنترل ریز پردازنده دیجیتالی(DSP)
  • مدار پایدار ساز در برابر نوسانات (AVR)
  • مدیریت هوشمند باتری (ABM)
  • روشن شدن با باتری هنگام قطعی برق شهر (Cold Start)
  • نمایش وضعیت نرمال برق شهر و خطا و قطع برق
  • محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی
  • و بسیاری از ویژگی های دیگر که در کاتالوگ به صورت کامل امده است
دسته: