کارگاه آموزشی باتری و احیای باتری ( شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)

کارگاه آموزشی سه روزه باتری و احیای باتری خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با موضوع : جزئیات ساختاری و کاربرد انواع باتری ها , شیوه و اهمیت نگهداری از آنها و احیای شیمیایی باتری های سیلد اسید در دی ماه ۹۸

مدرس : مهندس کارآمد

این نوشته در persian ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.