نمایشگاه گوانگجو

بازدید از شرکت های مطرح تولید کننده یو پی اس و باتری در نمایشگاه گوانگجو و همچنین بازدید اختصاصی از غرفه EAST POWER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نوشته در persian ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.