دفتر فروش:

آدرس: تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۱۴، واحد ۱۴
تلفن: (۴خط) ۰۲۱۸۸۸۵۰۰۱۴
فکس: ۰۲۱۸۸۸۵۶۸۱۴

 

کارخانه:

آدرس: جاده قدیم قم، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه پارسا، پلاک ۹
تلفن: ۰۲۱۵۶۵۱۲۰۵۵