بازدید از شرکت ارتباطات زیر ساخت جهت احیاء باتری

جلسه فنی با مدیران محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در زمینه احیاء باتری های سیلد اسید، ارائه مستندات فنی، توجیهات اقتصادی و همچنین بازدید از سایت های باتری آن مجموعه و ارسال نمونه های باتری ۲ ولت ۱۵۰۰ آمپر ساعت به کارخانه احیاء باتری.

 

نمونه ای از مستندات فنی ارائه شده به مجموعه زیر ساخت:

احیاء باتری

این نوشته در persian ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.